POLITIKA PRIVATNOSTI

  1. Uvod

Amazon prodavnica, sa sjedištem na adresi Rade Radića 193, 78000 Banja Luka, Matični broj: 08078100 (u daljem tekstu: Amazon prodavnica ), visoko cijeni privatnost svakog posjetitelja i korisnika usluga našeg portala cackalo.ba.

Zato posvećujemo veliku pažnju Vašoj privatnosti i poštujemo sve važeće propise i najbolju evropsku praksu.

2.  Primjena Politike privatnosti

Ova politika privatnosti (u daljem tekstu: Politika privatnosti) kreirana je u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o ukidanju Direktive 95/46 o zaštiti podataka (GD) i Opće odredbe o zaštiti podataka u nastavku (GD). našim portalima i svim uslugama i sadržajima koje nudimo našim korisnicima, a kojima se može pristupiti putem svih dostupnih elektroničkih sredstava, aplikacija, društvenih mreža, telefonom ili lično.

Ovom politikom privatnosti želimo na razumljiv i transparentan način obavijestiti sve posjetitelje i korisnike naših usluga o tome koje lične podatke prikupljamo i kako ih obrađujemo.

3.  Šta su lični podaci i obrada ličnih podataka

Lični podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; Pojedinac čiji se identitet može utvrditi je osoba koja se može identificirati direktno ili indirektno, posebno uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, identifikator mreže ili uz pomoć jednog ili više faktora specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te osobe.

Obrada ličnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na ličnim podacima ili skupovima ličnih podataka, bilo automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagođavanje ili modifikacija, pronalaženje, inspekcija, korištenje, otkrivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, uparivanje ili kombiniranje, ograničavanje, uništavanje.

Ova Politika privatnosti ne primjenjuje se na podatke koji su anonimizirani, odnosno izmijenjeni na način da ih se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

4.  Koje lične podatke prikupljamo

Prikupljamo vaše lične podatke koji su neophodni kako biste se mogli registrirati i primati naše usluge.

Prilikom registracije prikupljamo podatke kao što su datum i vrijeme registracije, datum i vrijeme prijave, korisničko ime, jedinstveni ID korisnika ili IP adresu.

Nastavno, prilikom sklapanja ili izvršavanja ugovora, odnosno pružanja naših usluga, prikupljamo one lične podatke koji su nam potrebni da bismo Vam mogli pružiti naše usluge.

Određene podatke, kao što su Vaše ime i prezime, JMBG ili mjesto stanovanja, prikupljamo u skladu sa našim zakonskim obavezama.

Podatke prikupljamo i tokom komunikacije s vama, ako ste nas kontaktirali putem naše korisničke službe ili na druge načine, kao i prilikom rješavanja vaših eventualnih reklamacija. U okviru navedenog, telefonski razgovori se mogu snimati i koristiti isključivo u svrhu poboljšanja naših usluga ili rješavanja reklamacija, o čemu ćemo Vas obavijestiti tokom poziva.

4. Pravni osnov i svrha prikupljanja i obrade ličnih podataka

Vaše lične podatke obrađujemo kako bismo poduzeli radnje koje prethode sklapanju ugovora, odnosno da bismo izvršili ugovor i usluge koje nudimo, kao što je objavljivanje Vašeg oglasa ili pohranjivanje vašeg životopisa, radi njihove dostupnosti u skladu s postavkama i uvjetima usluge koju ste odabrali.

Također, možemo obraditi Vaše lične podatke uz vaš izričiti pristanak iu svrhu na koju se vaš pristanak odnosi. U slučaju takve obrade Vaših ličnih podataka, imate pravo da povučete svoj pristanak u bilo koje vrijeme, što ne utiče na zakonitost obrade prije povlačenja pristanka.

Osim toga, Vaše lične podatke možemo prikupljati i obrađivati radi poštivanja pravnih obveza određenih primjenjivim propisima ili ukoliko postoji legitiman interes Amazon trgovine za takvim prikupljanjem i obradom kao npr. radi obavještavanja o uslugama i proizvodima, unaprjeđenja naših usluga i njihove kvalitete ili sprječavanja i otkrivanja zloupotreba.

6.  Prijenos podataka

U cilju izvršenja ugovora i pružanja naših usluga, a u skladu s vašim odabirom načina obavljanja usluge, odnosno odabranim postavkama dostupnosti vašeg oglasa ili drugih usluga koje nudimo, možemo učiniti dostupnim vaše osobne podatke u inostranstvu kroz pružanje naših usluga, ako je to potrebno za izvršenje ugovora ili pružanje usluge i ako je to u skladu sa sadržajem tražene usluge.

U okviru gore navedenog, Vaši lični podaci mogu biti dostavljeni našim poslovnim partnerima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu s kojima surađujemo ili ćemo surađivati u svrhu sklapanja ugovora ili pružanja usluga.

Konačno, Vaši lični podaci mogu se prenijeti u slučaju opravdanog zahtjeva nadležnog organa, zakonske obaveze, zloupotrebe ili sumnje u zloupotrebu, sprječavanja prijevare i nezakonitih radnji, te iz drugih razloga zasnovanih na zakonu.

7.  Sigurnost

Primjenjujemo najviše standarde tehničke i organizacijske sigurnosti kako bismo zaštitili osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa ličnim podacima. Pristup ličnim podacima imaju samo ovlaštena lica Amazon trgovine i drugih subjekata koji pružaju usluge i podršku Amazon trgovini, te su navedena lica svjesna svoje odgovornosti i dužna su štititi povjerljivost ličnih podataka i privatnost svih naših korisnika.

Potpisali smo ugovore o zaštiti ličnih podataka sa svim subjektima koji pružaju usluge i podršku Amazon trgovini, te vršimo redovne analize postignutih tehničkih i organizacionih mjera kako bismo kontinuirano održavali najviši nivo zaštite vaše privatnosti.

8.  Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Čuvamo Vaše lične podatke koje smo prikupili u svrhu obavljanja naših usluga sve dok je to potrebno za izvršenje ugovora ili pružanje usluge. Nakon raskida ugovornog odnosa, više nećemo obrađivati vaše lične podatke osim ako to nije naša zakonska obaveza, ako je potrebno ispuniti zakonske zahtjeve ili ako postoji legitimni interes Amazon trgovine u navedenom.

9.  Marketing

Amazon trgovina obavlja marketinške aktivnosti u vidu korištenja biltena, promotivnih poruka i promotivnih informacija o našim uslugama i proizvodima. Takve aktivnosti se provode kada Amazon trgovina ima legitiman interes ili kada date svoju izričitu saglasnost. Ako se marketinška aktivnost provodi na temelju Vašeg pristanka, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka za potrebe takvog marketinga i povući svoju saglasnost.

10.  Upotreba kolačića

Na našem portalu koristimo tzv cookies (eng. cookies). Šta su kolačići, tj. eng. kolačići?

Kolačić je mali dio podataka koji web stranica pohranjuje na računar ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić omogućava web stranici da “zapamti” radnje posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina pretraživača dozvoljava upotrebu kolačića, ali ih korisnik može obrisati u bilo kom trenutku ili zabraniti njihovo skladištenje u pretraživaču.

Najčešći razlozi za korištenje kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih korisničkih preferencija, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene tokom prethodnih posjeta, prikupljanje podataka za analizu i promotivne kampanje.

Kolačići se mogu klasificirati kao:

Privremeni kolačići (Session cookies) – pohranjuju se na računalu i automatski se brišu nakon zatvaranja web pretraživača. Oni omogućavaju web stranici da dobije privremene podatke.

Trajni kolačići – ostaju u vašem web pretraživaču čak i nakon zatvaranja i obično imaju datum isteka. Naši portali koriste trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Oni pohranjuju informacije kao što su korisničko ime i lozinka, što vam omogućava da koristite funkciju “zapamti me” prilikom prijave, tako da ne morate unositi svoje korisničko ime i lozinku svaki put kada posjetite naš portal.

Što su kolačić od prve strane?

Oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu.

Što su kolačići do treće strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords). Ovi kolačići nisu postavljeni od strane naših portala, te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.

Koje su Vam opcije dostupne?

U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safary, Firefox ili Crome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje ćete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.

Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na našim portalima.

1.  Vaša prava

Imate pravo:

  1. dobiti potvrdu da li se vaši lični podaci obrađuju i, ako se takvi lični podaci obrađuju, pristup tim podacima i informacijama o svrsi obrade, kategorijama ličnih podataka, primaocima ili kategorijama primaoca, o očekivanom periodu u kojem će se podaci čuvati ili o kriterijumima koji se koriste za određivanje tog perioda, Vašim pravima u vezi sa obradom ličnih podataka, kao i o postojanju automatizovanog kreiranja profila;
  2. zatražiti ispravak netačnih podataka ili njihovu dopunu;
  3. zahtijevati brisanje ličnih podataka koji se odnose na Vas u kojem slučaju Amazon trgovine možda neće biti u mogućnosti nastaviti izvršavati ugovor odnosno pružati uslugu;
  4. zatražiti ograničenje obrade Vaših ličnih podataka, posebno ukoliko osporavate njihovu tačnost i u drugim slučajevima utvrđenim važećim propisima;
  5. zaprimiti Vaše lične podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade ako se obrada Vaših ličnih podataka temelji na Vašem pristanku ili na ugovoru i provodi se automatiziranim putem;
  6. uložiti prigovor na svaku drugu obradu podataka koja se temelji na tzv. legitimnom interesu, uključujući izradu profila;
  7. podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih

12.  Izmjene/dopune Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti može biti izmijenjena ili dopunjena, pa vam savjetujemo da s vremena na vrijeme provjerite njen sadržaj.

13.  Kome se obratiti

Za ostvarivanje Vaših prava te sva pitanja vezana za Politiku privatnosti, molimo obratite se našem službeniku za zaštitu podataka na email adresu: [email protected] ili poštom na adresu Amazon trgovine : Rade Radića193, 78000 Banja Luka.

Android App
Android App
Top