O nama

Vlasnik stranice i pružatelj usluge je Trgovina Amazon za usluge i trgovinu. Trgovina
registrirana pri sudu u Banja Luka, Registarski broj: 08078100
Broj žiro računa otvoren kod Razvojna Banka NLB Banka AD Banja Luka
Žiro račun: 5620998158277062

Marketing:

Ured: Rade Radića193, 78000 Banja Luka
E-mail: [email protected]
Tel. 06582205

Android App
Android App
Top